Nafar pilotua

Nafarroako eskualdeko pilotuak bi helburu orokor ditu:
01
Eskualdean Trantsizio Energetiko Garbiko estrategia eta plangintza integratuak garatzea
02
Plangintza eskualdean eta maila anitzeko gobernantza hobetzea: administrazioen artekoa, sailen artekoa, sektoreen artekoa

Helburu zehatzak

Institutionalize the CET planning processes in Navarra
Eskualdean energia garbia lortzeko trantsizioko estrategia eta plangintza integratuak garatzea.

Trantsizio energetiko garbiko GOBERNANTZA HORIZONTAL ETA BERTIKAL egokia lortzeko lankidetza-egitura eta -metodologia egokiak ezartzea. 

1_ Energia Agentziaren (ATENA) eta haren taldearen egitura definitzea
2_ Agentziako taldekideen formakuntza
3_ Nafarroan Trantsizio Energetiko Garbirako erakundeen koordinazioa: organo desberdinak sortzea
4_ Trantsizio Energetiko Garbirako lantaldeak sortzea
5_ Finantziazio publikoko sistemak aztertzea 

Support municipalities
Udalerrientzako
laguntza
Udalerriei tokiko plangintza-prozesuan laguntzea.

1_ Lankidetzarako eta gobernantzarako egitura egonkorra ezartzea, sei leihatila bakar sortuz (One Stop Shops)
2_ Udalen arteko lankidetza sustatzea
3_ Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Planei (KEJEP) buruzko jarraipena eta laguntza
4_ Energia-trantsizio garbirako jarraibideak egitea
5_  Energia-komunitateak eratzen laguntzea 

Support and foster the participation
Parte-hartzea babestea eta sustatzea
Herritarren, industriaren eta trantsizio energetiko garbian interesa duten beste alderdi batzuen parte-hartzea babestea eta sustatzea

1_ Herritarren, industriaren eta trantsizio energetiko garbian interesa duten beste alderdi batzuen parte-hartzea babestea eta sustatzea
2_ Herritarrak sentsibilizatzea
3_ Energia-trantsizio garbiari buruzko sektorekako kongresuak antolatzea
4_ Trantsizio Energetiko Garbiari buruzko hiruhileko newsletter-a 

Capacity building
Gaitasunen
garapena

Gaitasunen garapena tekniko eta politikoentzat

1_ Teknikariak eta politikariak trebatzea Trantsizio Energetiko Garbiaren plangintza-kontzeptuetan

Aurreikusitako emaitzak

formatutako politikari
0
sortutako energi berriztagarria proiektuari esker
0
GWh/urte
energia-trantsizio garbian inbertitzea
0
M€
berotegi-efektua eragiten duten gasak murriztea, proiektuari esker
0
tCO2eq/urte

Formakuntza

Hurrengo ikastaroak

TEMÁTICA
Nombre de la formación lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

TEMÁTICA
Nombre de la formación lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

TEMÁTICA
Nombre de la formación lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Egindako ikastaroak

TEMÁTICA
Formación a responsables municipales sobre la herramienta de gestión de PACES

Se han realizado 9 sesiones de formación en el territorio con agrupaciones de municipios.

En las sesiones se ha mostrado el nuevo portal web del Pacto de las Alcaldías y se ha realizado un ejemplo de registro de una actuación a través del formulario. Posteriormente se ha compartido un video tutorial con todo el contenido de la sesión y las instrucciones a seguir para realizar el reporte de actuaciones de los PACES por parte de los municipios.

TEMÁTICA
Formación a responsables municipales sobre la herramienta de gestión de PACES

Se han realizado 9 sesiones de formación en el territorio con agrupaciones de municipios.

En las sesiones se ha mostrado el nuevo portal web del Pacto de las Alcaldías y se ha realizado un ejemplo de registro de una actuación a través del formulario. Posteriormente se ha compartido un video tutorial con todo el contenido de la sesión y las instrucciones a seguir para realizar el reporte de actuaciones de los PACES por parte de los municipios.

Noticias

Partners

Contact

We care about your opinion.
Contact us, we will reply your requests.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research ad innovation programmer, under grant agreement No.101120316

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research ad innovation programmer, under grant agreement No.101120316